Zarządzanie zespołem farmaceutycznym

Prześlij zapytanie o to szkolenie

Zarządzanie zespołem farmaceutycznym

Temat

Zarządzanie zespołem farmaceutycznym

Na jakie pytania odpowiada szkolenie

1. Jak optymalnie zarządzać pracą zespołu zadaniowego?
2. 
Jak rozpoznać sygnały ostrzegawcze zapowiadające problemy wynikające z dynamiki zespołu zadaniowego?
3. 
Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami pracowników wynikającymi z dynamiki procesu grupowego?
4. 
Jakie są trzy rodzaje aktywności ważne dla zespołu?
5. 
Jak projektować efekty pracy sieci oraz  określać kryteria osiągnięcia tych efektów?
6. 
Jakie są zasady doboru adekwatnych form działania do etapu pracy zespołu?
7. 
Jakie są zasady efektywnej komunikacji zespołach?

Korzyści płynące ze szkolenia

 

 • Uczestnik szkoleniapozna mity nt. współpracy, a tym samym zweryfikuje swoje nawyki w myśleniu o pracy zespołowej.
 • Uczestnik zrozumie istotę procesu grupowego w funkcjonowaniu zespołu oraz roli menadżera w optymalnym wykorzystaniu potencjału grupy na każdym z etapów formowania się zespołu.

 • Uczestnik doświadczypułapek komunikacyjnych w grach symulacyjnych, które będą odpowiednikiem rzeczywistych sytuacji z dnia codziennego – a tym samym będzie zdolny do zbudowania własnego planu rozwoju, który pozwoli mu wyeliminować owe pułapki.

 

Kto skorzysta na tym szkoleniu

Kierownicy aptek lub menadżerowie sieci aptek, którzy rozumieją wartość współpracy w zespole na rzecz osiąganych rezultatów przez apteki.

METODY PRACY

Szkolenie ma charakter treningu behawioralnego zorientowanego na kształtowanie konkretnych zachowań. W trakcie szkolenia wykorzystujemy głównie metody aktywne (praktyka) – odwołujące się do doświadczeń i wiedzy uczestników oraz metody twórcze (rozwiązywanie problemów, wypracowanie standardów, tworzenie wizji, symulacja). Dla wsparcia i usystematyzowania wiedzy stosujemy metody podawcze: mini-wykłady i mini-prezentacje w zakresie koniecznym dla procesu szkolenia. Szkolenie ma charakter warsztatu połączonego z symulacją. Pracujemy na dwóch poziomach: doświadczenie i analiza oraz symulacja umiejętności w praktyce.

Program szkolenia


 

MODUŁ I. WPROWADZENIE. MODEL WSPÓŁPRACY W FIRMIE

Zasady, plan pracy, oczekiwania uczestników.
Gra „Rekiny” – omówienie, materiał do dalszej pracy.

 

MODUŁ II. PRACA ZESPOŁOWA - ZASADY I ROLE

Rola lidera zespołu i role członków zespołu – gra symulacyjna.
Konsekwencje przestrzegania i nieprzestrzegania zasad współpracy w zespołach.
Kontaktowanie współpracy:

 • model budowania zasad współpracy w zespole wg trójkąta satysfakcji.

Gra symulacyjna „Komitet premiowy”:

 • wypracowanie zasad współpracy w zespole zadaniowym,
 • prezentacja i przećwiczenie modelu budowania zasad ,
 • omówienie gry pod kątem zasad.

 

MODUŁ III. CZYNNIKI SUKCESU ZESPOŁU

Wyniki badań dotyczących zaangażowania pracowników, znaczenie entuzjazmu i zaangażowania.
3 filary zaangażowania:

 • relacje z przełożonym,
 • duma z pracy w Firmie,
 • zaufanie do Zarządu.

"Restrukturyzacja w Aspro" – gra symulacyjna, rola własnego nastawienia lidera, wpływ na odniesienie sukcesu przez zespół.
Określenie zasad.
Opracowanie alternatywnych sposobów realizacji zadania. 
Wybór optymalnego rozwiązania - kanwa strategii.

Czynniki sukcesu - elementy pracy i zachowań:

 • poczucie bezpieczeństwa,
 • poczucie sensu,
 • aktywne uczestniczenie i poczucie sprawstwa, doświadczenie,
 • poczucie wspólnoty celu i współpracy w zespole,
 • stawianie wyzwań i umożliwienie osiągnięcia sukcesu.

 

Moduł IV BUDOWANIE EFEKTYWNYCH ZESPOŁÓW
Zasoby oparte na osobowości:

 • test style współpracy w zespole,
 • preferencje i zasoby wynikające ze zróżnicowania,
 • określenie potencjału zespołu.

Etapy formowania dobrych zespołów, charakterystyczne przejawy i sposoby pracy na danym etapie:

 • formowanie,
 • docieranie,
 • normowanie,
 • współpraca.

3 obszary funkcjonowania zespołu i potrzeby związane z:

 • wykonaniem zadania,
 • budowaniem i utrzymaniem zespołu,
 • korzyściami dla członków zespołu.

Autodiagnoza potrzeb w 3 obszarach funkcjonowania:

 • moje potrzeby z poziomu ja-zadnie (jakie mam potrzeby związane z rozwiązaniem problemu i realizacją zadań stojących przede mną,
 • moje potrzeby z poziomu ja –inni (związane ze współpracą z innymi osobami w zespole, relacjami itp.),
 • moje potrzeby z poziomu ja-ja (czego potrzebuję dla siebie, co jest moim osobistym celem, ale też w co chcę się zaangażować, jak chcę „zaistnieć” w zespole) - zbudowanie matrycy. 

Kafeteria sposobów zaspokajania potrzeb.

 

Moduł V ZASADY EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI W ZESPOŁACH
Komunikacja dwustronna, rola:

 • słów ,
 • gestów,
 • symboli w komunikacji.

Zasady dobrej komunikacji w małych i dużych zespołach w następujących obszarach:

 • autorytet i ambasador ,
 • zaangażowanie,
 • zarządzanie czasem,
 • radzenie sobie z oporem biernym i czynnym,
 • asertywność i konsekwencja,
 • proksemika,
 • nośniki informacji.

Metody weryfikacji skuteczności przekazu. 

Motywacyjny charakter komunikacji:

 • BEKTOP - Typowe motywatory ludzkich działań.
 • Zasady:
  - świeżości,
  - pierwszeństwa,
  - wartościowych punków odniesienia.

Czynniki motywacyjne wg Daniela Pinka.

 

Moduł VI ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE
Hierarchizacja celów i zadań w prac zespołu, wypracowanie umiejętności zespołowego planowania celów i zespołowej realizacji planów.
Gra  „Efektywny zespół” - scalenie wszystkich umiejętności i zasad, wypracowanie action planudla uczestników. 

Zakończenie
Podsumowanie merytoryczne szkolenia:

 • quizz pytań,
 • puzzle,
 • runda kończącą,
 • ewaluacja.
RozwińZwiń szczegółowy opis szkolenia Drukuj pełny opis szkolenia w PDF Prześlij zapytanie o to szkolenie

Zarządzanie zespołem farmaceutycznym

Subskrybuj SkillsUp!

Natychmiastowo odbierz dostęp do specjalnych zniżek oraz informacji o nowych szkoleniach.

Spokojnie, nie lubimy spamu tak samo jak Ty.

Zapisanie się do listy newslettera jest równoznaczne z zaakceptowaniem naszej polityki prywatności i klauzuli informacyjnej.

ZAUFALI NAM

Luxona Poland HP Provident Nes Pharma ING