Style zarządzania

Prześlij zapytanie o to szkolenie

Style zarządzania

Temat

Style zarządzania

Na jakie pytania odpowiada szkolenie

1. Jaki jest Twój styl zarządzania oraz jaki ma to wpływ na efektywność biznesową Twoją i Twojego zespołu?
2. 
Jak dopasować stylkomunikacji do osobowości rozmówcy?
3. 
Jak pracować zpodwładnymi na różnych etapach rozwoju pracownika w nowym zadaniu?
4. 
W jaki sposób dopasować styl zarządzania do poziomu kompetencji pracownika?
5. 
Jak wykorzystać poszczególne style przywódcze w zależności od sytuacji biznesowej?
6. 
Jakie są zasady dobrego przepływu informacji pomiędzy pracownikami różnych szczebli?
7. 
Jakimi technikami wpływać na zaangażowanie pracowników?
8. 
Jak skutecznie delegować zadania?
9. 
Jak egzekwować ustalenia i zadania, szczególnie w sytuacjach trudnych i konfliktowych?

Korzyści płynące ze szkolenia
 • Określi własny styl zarządzania i wpływ własnego typu osobowości na efektywność biznesową własną i zespołu.
 • Pozna i przećwiczy zasady dopasowania stylu komunikacji do osobowości rozmówcy.
 • Pozna etapy rozwoju pracownika w nowym zadaniu i odpowiadające mu metody zarządzania.
 • Pozna i przećwiczy zasady dopasowania stylu zarządzania do poziomu kompetencji pracownika.
 • Pozna i przećwiczy zasady wykorzystywania poszczególnych stylów przywódczych w zależności od sytuacji biznesowej.
 • Pozna zasady planowania oraz zarządzania zadaniami i ludźmi, w zależności od perspektywy czasowej oraz poziomu rozwoju pracowników i zespołu.
 • Pozna zasady dobrego przepływu informacji pomiędzy pracownikami różnych szczebli.
 • Pozna techniki wpływania na zaangażowanie pracowników.
 • Rozpozna blokady, bariery, filtry informacyjne zakłócające komunikację.
 • Zweryfikuje błędy w instruowaniu oraz opracuje techniki delegowania zadań.
 • Przećwiczy asertywną postawę przy egzekwowaniu podjętych ustaleń i zadań szczególnie w sytuacjach trudnych/konfliktowych.
Kto skorzysta na tym szkoleniu

Kierownicy aptek i osoby zarządzające w aptekach i sieciach aptek.

METODY PRACY

Warsztat oparty na symulacji, co daje możliwość bezpośredniego przełożenia treści szkoleniowych na wdrożenie w aptece.

Program szkolenia

Moduł I

Przywództwo a zarządzanie:
1. Różnice między zarządzaniem a przywództwem
– jak łączyć te obszary, w jakich sytuacjach organizacja potrzebuje menedżerów, a w jakich przywódców? Obszary odpowiedzialności menedżera (teoria Adaira) –mini-wykład wprowadzający.

2. Obszary działalności menedżera / lidera. Kim jest lider? Jakie są kluczowe kompetencje, wartości i oczekiwania stojące przed liderem? Wymogi organizacji wobec lidera zespołu - praca zespołowa, wyłonienie atrybutów lidera. Omówienie - Atrybuty przywódcy (eksperyment Posnera).

3. Moja rola w firmie wobec organizacji, przełożonych i podwładnych. Mój wpływ na cele biznesowe - praca w parach.

 

Moduł II

Style zarządzania:
1. Autodiagnoza
– mój dominujący styl zarządzania - test diagnozujący leadreship oparty na osobowości C. G. Junga. Omówienie wyników.

2. "Program jubileuszu firmy" - ćwiczenie w zespołach wyznaczonych wg dominujących stylów, omówienie wyników pracy, wskazanie na silne strony i obszary do rozwoju.

3. Różnice w stylach kierowania. Szanse i zagrożenia każdego ze stylów - praca zespołowa.

 

Moduł III

Efektywna komunikacja i przepływ informacji:
1. Rodzaje komunikacji oraz specyfika komunikacji w zespole. Typy komunikatów
- wykład interaktywny ilustrowany przykładami.

2. Narzędzia komunikacyjne rozkładające odpowiedzialność - wykorzystanie narzędzi opracowanych i zawartych w materiałach dla uczestników.

3. Ćwiczenie "Kto hoduje rekina?" – celem jest ukazanie roli lidera w ustalaniu struktury i komunikacji w zespole.

4. Techniki delegowania - przekazywanie informacji o podjętych decyzjach menedżerskich - ćwiczenie oparte na casestudies.

5. Techniki instruktażu i informacji zwrotnej - przykłady, schematy, zastosowanie.

6. Typowe błędy komunikacyjne - mini wykład ilustrowany.

 

Moduł IV

Przywództwo sytuacyjno-zadaniowe:
1. Działania przywódcze w odniesieniu do zróżnicowanego zespołu pracowników. Koncepcja Blancharda
– etapy rozwoju pracownika wg kryteriów kompetencji i motywacji, zadania menedżerskie na poszczególnych etapach-  mini-wykład.

2. Test diagnozujący obszary rozwoju własnych kompetencji (elastyczność stylu, efektywność stylu). Omówienie testu.

3. Elastyczność i efektywność w zarządzaniu – casestudies zawierający trudne sytuacje w zarządzaniu. Omówienie z wykorzystaniem narzędzi facylitacji procesów zarządczych zawartych w materiałach dla uczestników.

4. Analiza własnych zespołów wg kryteriów Blancharda - praca z wykorzystaniem matrycy prowadząca do zwiększenia świadomości zasobów ludzkich - ćwiczenie "List do przybysza".

5. Określenie efektywnych stylów zarządzania w stosunku do poszczególnych osób w swoich zespołach. Plan działania wobec podwładnych, którzy są szczególnie ważni w zespołach - praca polegająca na indywidualnym wypełnianiu matrycyw oparciu o narzędzia przygotowane w materiałach i zespołowym omawianiu ważnych i trudnych dla uczestnika punktów.

6. Analiza indywidualnego potencjału uczestników, określenie obszarów do rozwoju.


Zakończenie
Podsumowanie merytoryczne szkolenia:

 • puzzle,
 • runda kończącą,
 • ewaluacja (proponowana technika: list do siebie).
RozwińZwiń szczegółowy opis szkolenia Drukuj pełny opis szkolenia w PDF Prześlij zapytanie o to szkolenie

Style zarządzania

Subskrybuj SkillsUp!

Natychmiastowo odbierz dostęp do specjalnych zniżek oraz informacji o nowych szkoleniach.

Spokojnie, nie lubimy spamu tak samo jak Ty.

Zapisanie się do listy newslettera jest równoznaczne z zaakceptowaniem naszej polityki prywatności i klauzuli informacyjnej.

ZAUFALI NAM

Luxona Poland HP Provident Nes Pharma ING