Przetwarzanie danych osobowych w dziale kadr

Prześlij zapytanie o to szkolenie

Przetwarzanie danych osobowych w dziale kadr

Temat SZKOLENIE – JAK CHRONIĆ I PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE PO UNIJNEJ REFORMIE W DZIALE KADR
Program szkolenia

1. Polski system prawa dotyczący ochrony danych osobowych.

 

2. System prawa ochrony danych osobowych po wejściu w życie rozporządzenia unijnego (RODO).

 

3. Ustawa o ochronie danych osobowych krok po kroku:

 • podmiotowy i przedmiotowy zakres stosowania ustawy o ochronie danych osobowych,
 • dane wrażliwe/szczególna kategoria danych,
 • profilowanie danych,
 • Pseudonimizacja czy anonimizacja,
 • definicje ustawowe a praktyka (problemy interpretacyjne),
 • nietypowe dane osobowe: wizerunek, dane biometryczne, numer IP komputera, nagrania głosowe,
 • czy dane przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą podlegają przepisom ustawy,
 • co zrobić z informacjami o osobach zmarłych?
 • czy dane służbowe podlegają ochronie?
 • Zbiory danych osobowych – kiedy i gdzie obowiązek rejestracji.

 

4. Dane osobowe w zatrudnieniu: wymogi ustawy o ochronie danych osobowych, a rekrutacja pracowników (pracodawca/potencjalny pracodawca jako ADO), zgoda na przetwarzanie danych kadrowych, dokumentacja papierowa a elektroniczna zawierająca dane osobowe związane z zatrudnieniem, prowadzenie akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, dokumentowanie pozostałych „zdarzeń” prawnych, zakres danych osobowych możliwych do przetwarzania w sprawach pracowniczych; outsourcing usług kadrowo-płacowych a przetwarzanie danych osobowych.

 

5. Przesłanki prawne przetwarzania danych osobowych:

 • zgoda osoby, której dane dotyczą, przetwarzanie na podstawie przepisów prawa, realizacja umowy, dobro publiczne, usprawiedliwiony cel,
 • kiedy i dlaczego nie możemy prosić o zgodę na przetwarzanie danych?
 • przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy, pracowników, klientów - często występujące błędy w określaniu podstawy prawnej,
 • Zasady legalnego przetwarzania danych,
 • Adekwatność, celowość, czasowość, merytoryczna poprawność i legalność przetwarzanych danych – PRAKTYCZNE ASPEKTY,
 • uprawnienia osób, których dane dotyczą - prawo do przejrzystości danych, prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych i usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawa związane z profilowaniem danych.

 

6. Obowiązek informacyjny – czy nas również dotyczy?

 • opracowanie wzorcowej klauzuli informacyjnej,
 • opracowanie wzorcowej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

7. ABI/ADO/Inspektor ochrony danych/Specjalista ds. ochrony danych osobowych/ inne osoby uprawnione do przetwarzania danych osobowych, uprawnienia i obowiązki, zakres kompetencji, stosowane przez nich mechanizmy ochrony danych osobowych.

 

8. Powierzenie innym podmiotom przetwarzani danych osobowych.

 

9. Udostępnianie danych osobowych innym państwom, transfer danych osobowych do państw trzecich.

 

10. Środki ochrony prawnej przed nieprawidłowym przetwarzaniem danych osobowych – skarga do organu nadzoru, postępowania sądowe, system administracyjnych kar pieniężnych.

 

11. Organy nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych.

 

12. Kodeksy postępowania i certyfikacja.

RozwińZwiń szczegółowy opis szkolenia Drukuj pełny opis szkolenia w PDF Prześlij zapytanie o to szkolenie

Przetwarzanie danych osobowych w dziale kadr

Subskrybuj SkillsUp!

Natychmiastowo odbierz dostęp do specjalnych zniżek oraz informacji o nowych szkoleniach.

Spokojnie, nie lubimy spamu tak samo jak Ty.

Zapisanie się do listy newslettera jest równoznaczne z zaakceptowaniem naszej polityki prywatności i klauzuli informacyjnej.

ZAUFALI NAM

Luxona Poland HP Provident Nes Pharma ING