Prześlij zapytanie o to szkolenie

Prawo pracy w organach jednostek samorządowych i rządowych

Temat

Prawo pracy w organach jednostek samorządowych i rządowych

Na jakie pytania odpowiada szkolenie
 1. W jaki sposób ustalać terminy ogłaszania naboru na stanowiska urzędnicze?
 2. Jakie obowiązki są związane z tworzeniem akt osobowych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wyboru, powołania?
 3. Jakie są zasady prowadzenia rekrutacji na stanowiska pracy w samorządach?
 4. Kiedy żądać zaświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i stanie majątkowym?
 5. Jakie informacje należy przekazać pracownikowi przy nawiązywaniu stosunku pracy?
 6. Które błędy są najczęściej popełniane przy formułowaniu umów o pracę ?
 7. Jak prowadzić akta osobowe pracownika, aby uniknąć naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych?
 8. W jaki sposób sporządzać i doręczać pisma rozwiązujące umowy z pracownikami? 
Korzyści płynące ze szkolenia
 • Obszerną wiedzę z zakresu prawa pracy. Umiejętność zastosowania przepisów w praktyce pracowników ds. kadr, zatrudnionych w organach administracji publicznej.
 • Umiejętności i wiadomości w zakresie nawiązywania, rozwiązywania i ustalania treści stosunków pracy w administracji rządowej i samorządowej.
 • Umiejętność prawidłowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
Kto skorzysta na tym szkoleniu Osoby zatrudnione w jednostkach szeroko pojętej administracji publicznej, w działach ds. kadr i płac, działach personalnych, kierownicy jednostek.

METODY PRACY

Interaktywny wykład części teoretycznej. Część praktyczna w formie warsztatów. W oparciu o nasze dotychczasowe doświadczenia skonstruowaliśmy zajęcia, których przedmiotem są realne trudności pracowników administracji publicznej, związane z zatrudnianiem i zwalnianiem, prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, prowadzeniem rekrutacji itd. Dostosowujemy je do potrzeb i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Nauka przez doświadczenie – ćwiczenie różnych sytuacji, konsultacje indywidualne jest obecnie najefektywniejszą formą szkolenia.

Program szkolenia
 1. Normy prawa pracy, a prawo urzędnicze.
   
 2. Formy nawiązania stosunku pracy i kategorie pracowników administracji publicznej.
   
 3. Umowa o pracę – treść i elementy.
   
 4. Kwalifikacje do służby cywilnej, urzędów państwowych i samorządu terytorialnego.
   
 5. Nabór do służby cywilnej i na wolne stanowiska urzędnicze w samorządzie terytorialnym.
   
 6. Rodzaje stosunków pracy w służbie cywilnej.
   
 7. Służba przygotowawcza.
   
 8. Podmioty uprawnione do zatrudnienia na podstawie powołania na szczeblach samorządu – procedury.
   
 9.  Podmioty uprawnione do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na szczeblu samorządu – procedury.
   
 10. Obowiązki pracowników i urzędników służby cywilnej.
   
 11. Obowiązki pracowników samorządowych.
   
 12. Uprawnienia pracownicze.
   
 13. Awans służbowy w służbie cywilnej i awans wewnętrzny u pracodawców samorządowych.
   
 14. Ochrona stosunku pracy.
   
 15. Zmiany treści stosunku pracy w służbie cywilnej, pracowników urzędów państwowych.
   
 16. Zmiany treści stosunku pracy pracowników samorządowych.
   
 17. Wygaśnięcie i rozwiązanie stosunku pracy w służbie cywilnej i na szczeblach samorządu.
   
 18. Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych, odpowiedzialność członków korpusu służby cywilnej, odpowiedzialność urzędników państwowych i pracowników samorządowych.
   
 19. Odpowiedzialność dyscyplinarna i porządkowa.
   
 20. Spory na tle stosunków pracy i sposoby ich rozpatrywania.
   
 21. Dokumentacja pracownicza i ochrona danych osobowych.
   
 22. Świadectwo pracy. 
RozwińZwiń szczegółowy opis szkolenia Drukuj pełny opis szkolenia w PDF Prześlij zapytanie o to szkolenie

Prawo pracy w organach jednostek samorządowych i rządowych

Subskrybuj SkillsUp!

Natychmiastowo odbierz dostęp do specjalnych zniżek oraz informacji o nowych szkoleniach.

Spokojnie, nie lubimy spamu tak samo jak Ty.

Zapisanie się do listy newslettera jest równoznaczne z zaakceptowaniem naszej polityki prywatności i klauzuli informacyjnej.

ZAUFALI NAM

Luxona Poland HP Provident Nes Pharma ING