Szkolenia z administracji w systemie opieki społecznej

Prześlij zapytanie o to szkolenie

Postępowanie administracyjne w systemie opieki społecznej

Temat

Postępowanie administracyjne w systemie opieki społecznej

Na jakie pytania odpowiada szkolenie
 1. Jaki jest zakres zastosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w procedurze regulującej przyznawanie świadczeń?
 2. W jaki sposób określić osobę, która może świadczenie odebrać? Kiedy urzędnik ma do czynienia z pełnomocnikiem, a kiedy z przedstawicielem?
 3. Co robić, jeżeli świadczenie zostało pobrane nienależnie?
 4. Jak poprawnie redagować uzasadnienie decyzji negatywnej?
 5. Które błędy w procedowaniu spraw z zakresu pomocy społeczne popełniane są najczęściej?
Korzyści płynące ze szkolenia
 • Usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy dotyczącej prawidłowego przyznawania świadczeń pomocy społecznej.
 • Umiejętność analizy stanu prawnego, zakresu podmiotowego i przedmiotowego sprawy, umiejętność dostosowywania czynności procesowych do zmian okoliczności wynikłych w trakcie prowadzonego postępowania.
 • Obszerną wiedzę w zakresie rzetelnie prowadzonego postępowania dowodowego i konstruowania uzasadnienia decyzji administracyjnej.
Kto skorzysta na tym szkoleniu

Pracownicy administracji samorządowej, pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej. 

METODY PRACY

Interaktywny wykład części teoretycznej. Część praktyczna w formie warsztatów. W oparciu o nasze dotychczasowe doświadczenia skonstruowaliśmy zajęcia, których przedmiotem są realne trudności pracowników administracji publicznej, związane z prowadzeniem postępowania dowodowego i redagowaniem aktów administracyjnych z zakresu pomocy społecznej bez wad formalnych. Dostosowujemy je do potrzeb i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Nauka przez doświadczenie – ćwiczenie różnych sytuacji, konsultacje indywidualne jest obecnie najefektywniejszą formą szkolenia.

Program szkolenia
 1. Rola przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w przyznawaniu świadczeń z zakresu pomocy społecznej:
 • związek norm kodeksowych i ustaw.

 

 1. Zasady postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu pomocy społecznej.
   
 2. Wszczęcie postępowania w sprawie świadczenia z pomocy społecznej:
 • wymogi proceduralne,
 • wzory pism procesowych.

 

 1. Określenie strony postępowania i zagadnień powiązanych:
 • legitymacja procesowa,
 • przedstawicielstwo, 
 • pełnomocnictwo, 
 • wyznaczanie kuratora dla osoby nieobecnej i niezdolnej do czynności prawnych.

 

 1. Postępowanie dowodowe w pomocy społecznej:
 • zasady, 
 • rodzaje dowodów wykorzystywane w pomocy społecznej,
 • wzory pism procesowych i postanowień.

 

 1. Rozprawa administracyjna:
 • przebieg- praktyczne wskazówki,
 • wzory pism procesowych i postanowień, 
 • protokół z przebiegu.

 

 1. Terminy załatwiania spraw procesowych:
 • termin wydania decyzji,
 • termin wydania zaświadczenia.

 

 1. Zaświadczenia w pomocy społecznej.
   
 2. Doręczenia:
 • rodzaje,
 • konsekwencje doręczenia.

 

 1. Postępowanie dowodowe.
   
 2. Decyzja administracyjna w pomocy społecznej:
 • uzasadnienie prawne,
 • uzasadnienie faktyczne,
 • środek zaskarżenia – odwołanie.

 

 1. Postanowienie procesowe w pomocy społecznej:
 • środek zaskarżenia – zażalenie.

 

 1. Postępowanie odwoławcze:
 • uprawnienia i obowiązki strony,
 • uprawnienia i obowiązki organu.

 

 1. Weryfikacja decyzji ostatecznych w pomocy społecznej:
 • tryby nadzwyczajne.

 

 1. Świadczenia pobrane nienależnie oraz egzekucja tych świadczeń.

 

RozwińZwiń szczegółowy opis szkolenia Drukuj pełny opis szkolenia w PDF Prześlij zapytanie o to szkolenie

Postępowanie administracyjne w systemie opieki społecznej

Subskrybuj SkillsUp!

Natychmiastowo odbierz dostęp do specjalnych zniżek oraz informacji o nowych szkoleniach.

Spokojnie, nie lubimy spamu tak samo jak Ty.

Zapisanie się do listy newslettera jest równoznaczne z zaakceptowaniem naszej polityki prywatności i klauzuli informacyjnej.

ZAUFALI NAM

Luxona Poland HP Provident Nes Pharma ING