RODO w administracji publicznej szkolenie - nowelizacja 25 maja 2018r.

Prześlij zapytanie o to szkolenie

RODO w administracji publicznej szkolenie - nowelizacja 25 maja 2018r.

Temat RODO w Administracji publicznej - nowelizacja 25 maja 2018r.
Na jakie pytania odpowiada szkolenie z ochrony danych osobowych
 1. Kim są Administrator Danych Osobowych, Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Administrator Systemu Informatycznego?
 2. Na czym polega Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych?
 3. Czym jest Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym?
 4. Co to jest incydent ochrony danych osobowych?
 5. Jak wygląda kontrola inspektora?
 6. Co to są wrażliwe dane osobowe?
 7. Jakie mają prawa osoby, których dane osobowe przetwarzamy? Jak długo możemy przetwarzać czyjeś dane osobowe?
 8. Co to jest upoważnienie do przetwarzania danych osobowych?
 9. Co to jest obszar przetwarzania danych osobowych?
 10. Jakie zmiany czekają nas od 25 maja 2018r. w obszarze ochrony danych osobowych w świetle wymagań prawnych ujętych w RODO??
Korzyści płynące ze szkolenia
 • Umiejętność prawidłowego przystosowania procesów przetwarzania danych osobowych w urzędzie do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeń ministerialnych.
 • Wyeliminowanie błędów w procesie przetwarzania danych i zmniejszenie ryzyka odpowiedzialności cywilnej, karnej i finansowej.
Kto skorzysta na tym szkoleniu Wszyscy pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej i innych jednostek administracji publicznej przetwarzający dane osobowe (działy kadr, ewidencja ludności, akta stanu cywilnego itd.), a ponadto wójtowie, burmistrzowie, starostowie oraz inne osoby odpowiedzialne za właściwe przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych.

METODY PRACY

Interaktywny wykład części teoretycznej. Część praktyczna szkolenia w formie warsztatów z ochrony danych osobowych. W oparciu o nasze dotychczasowe doświadczenia skonstruowaliśmy zajęcia, których przedmiotem są realne trudności, uwzględniające specyfikę działów administracji publicznej, związane z przetwarzaniem i przechowywaniem danych osobowych. Dostosowujemy je do potrzeb i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Nauka przez doświadczenie – podczas szkoleń ćwiczymy różne sytuacje, konsultacje indywidualne są obecnie najefektywniejszą formą szkolenia.

Program szkolenia

1. Polski system prawa dotyczący ochrony danych osobowych.

2. System prawa ochrony danych osobowych po wejściu w życie rozporządzenia unijnego (RODO).

3. Ustawa o ochronie danych osobowych krok po kroku:

 • podmiotowy i przedmiotowy zakres stosowania ustawy o ochronie danych osobowych
 • analiza definicji ustawowych (dane osobowe, zbiór danych, przetwarzanie danych, ADO, ABI, GIODO)
 • dane wrażliwe/szczególna kategoria danych
 • profilowanie danych
 • pseudonimizacja
 • definicje ustawowe a praktyka (problemy interpretacyjne)
 • nietypowe dane osobowe: wizerunek, dane biometryczne, numer IP komputera, nagrania głosowe
 • czy dane przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą podlegają przepisom ustawy
 • co zrobić z informacjami o osobach zmarłych?
 • czy dane służbowe podlegają ochronie?

 

4. Przesłanki prawne przetwarzania danych osobowych:

 • zgoda osoby, której dane dotyczą, przetwarzanie na podstawie przepisów prawa, realizacja umowy, dobro publiczne, usprawiedliwiony cel
 • kiedy i dlaczego nie możemy prosić o zgodę na przetwarzanie danych?
 • przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy, pracowników, klientów - często występujące błędy w określaniu podstawy prawnej
 • Zasady legalnego przetwarzania danych
 • Adekwatność, celowość, czasowość, merytoryczna poprawność i legalność przetwarzanych danych – PRAKTYCZNE ASPEKTY
 • uprawnienia osób, których dane dotyczą - prawo do przejrzystości danych, prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych i usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawa związane z profilowaniem danych.

 

5. Obowiązek informacyjny – czy nas również dotyczy?

 • opracowanie wzorcowej klauzuli informacyjnej
 • opracowanie wzorcowej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

6. ABI/ADO/Specjalista ds. ochrony danych osobowych/ inne osoby uprawnione do przetwarzania danych osobowych.

7. System ochrony danych osobowych zgodny z RODO, Graniczna data 25 maj 2018r. Inspektor ochrony danych: zadania inspektora ochrony danych, sytuacje, w których jego wyznaczenie jest obligatoryjne, podmiot przetwarzający (procesor): zakres i treść umowy z procesorem, obowiązki procesora, sankcje za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia: administracyjne kary pieniężne – warunki ich nakładania i wysokość, odszkodowanie za poniesioną szkodę, przekazywanie danych do państw trzecich: zasady przekazywania danych, kodeksy postępowania i certyfikacja.

8. Jak opracować prawidłową Politykę bezpieczeństwa danych osobowych oraz Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych.

9. Obowiązek rejestracji zbiorów danych osobowych w GIODO.

10. Uprawnienia kontrolne GIODO, sankcje z tytułu naruszenia ustawy.

RozwińZwiń szczegółowy opis szkolenia Drukuj pełny opis szkolenia w PDF Prześlij zapytanie o to szkolenie

RODO w administracji publicznej szkolenie - nowelizacja 25 maja 2018r.

Subskrybuj SkillsUp!

Natychmiastowo odbierz dostęp do specjalnych zniżek oraz informacji o nowych szkoleniach.

Spokojnie, nie lubimy spamu tak samo jak Ty.

Zapisanie się do listy newslettera jest równoznaczne z zaakceptowaniem naszej polityki prywatności i klauzuli informacyjnej.

ZAUFALI NAM

Luxona Poland HP Provident Nes Pharma ING