Szkolenie skuteczność osobista

Prześlij zapytanie o to szkolenie

Szkolenie skuteczność osobista

Temat Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami i wynikającym z nich stresem
Na jakie pytania odpowiada szkolenie
 1. Jak emocje i stres działają na ludzi i do czego to prowadzi?
 2. Czym jest nastawienie jak można je zmieniać słuchając 4 uszami?
 3. Jakie narzędzia samoregulacji i panowania nad swoimi stanami wewnętrznymi i impulsami można zastosować od zaraz?
 4. Czym jest, jak powstaje i co z robić z konfliktem w zespole?
 5. Jak w praktyce zarządzać różnorodnością?
 6. Jak stosować proste zasady higieny psychicznej w pracy?
Korzyści płynące ze szkolenia
 • Zwiększy świadomość uczuć własnych oraz uczuć innych ludzi.
 • Pogłębi działania skutecznego kierowania własnymi emocjami, tak, by były one sprzymierzeńcem w codziennych działaniach.
 • Zwiększy umiejętność słuchania innych ze zrozumieniem (sens, emocje).
 • Zwiększy świadomość mechanizmów własnego działania.
 • Nauczy się redukować poziom stresu.
 • Pozna i przećwiczy mechanizmy rozwiązywania konfliktów w grupie.
 • Uświadomi sobie własny styl interpersonalny oraz pozna zachowania sprzyjające dobrym relacjom z innymi ludźmi i z samym sobą.
Kto skorzysta na tym szkoleniu Szkolenie skierowane jest do menedżerów, kierowników i liderów zespołów, mentorów, kandydatów na menedżerów, trenerów i mentorów oraz do przedstawicieli pracujących w firmach farmaceutycznych. Firmy które traktują szkolenia jako inwestycje, chcą zmiany i oczekują realnych efektów.

METODY PRACY

Szkolenie ma charakter treningu opartego na zwiększeniu własnej świadomości oraz na zarządzaniu poprzez swoiste narzędzia. Podczas szkolenia uczestnicy pracują w oparciu o własne wyniki z testów, refleksje i spostrzeżenia, dzięki przeprowadzają zmianę w swojej postawie, wiedzy i umiejętnościach jednocześnie.

Program szkolenia
 1. Emocje i stres:
  • Czym są emocje, schemat powstawania emocji:
   1. Definicja emocji, podział i rola emocji.
   2. Emocje a uczucia, schemat powstawania emocji, kierowanie emocjami, panowanie nad sobą.
   3. Jak powstają i o czym informują nas emocje?
   4. Analiza informacji przekazywanych przez emocje.
  • Jak i po co powstaje stres:
   1. Natura stresu.
   2. Indywidualne reakcje na stres.
   3. Główne przyczyny stresu i reakcje ludzkie.
   4. Objawy stresu.
   5. Stres w miejscu pracy, a efektywność zawodowa.
  • Umysł racjonalny a umysł emocjonalny – IQ i EQ, czyli składowe sukcesu - dyskusja moderowana:
   1. Test – autodiagnoza inteligencji emocjonalnej uczestników warsztatu.
   2. Umysł racjonalny i emocjonalny – wyniki badań, statystyki.
   3. Ćwiczenia i przykłady obrazujące role i komplementarność obu inteligencji.
 2. Nastawienie i 4 uszy:
  • Koło nastawienia - prezentacja samonapędzającego się mechanizmu przekonań.
  • Test 4 uszy wg von Thuna – wykonanie, omówienie i dyskusja.
  • Prezentacja połączona z dyskusją nad mechanizmami powstawania konfliktów związanych z nastawieniem podczas słuchania.
  • Ćwiczenie narzędzi słuchania i porozumienia. zmniejszających napięcie i usprawniających komunikację:
   1. Pytania wywołujące odpowiedź.
   2. Parafraza lustrzana.
   3. Parafraza rzeczowa.
   4. Technika domniemania pozytywnych intencji.
 3. Samoregulacja - panowanie nad swoimi stanami wewnętrznymi i impulsami:
  • Proaktywność wg W.E. Frankl - prezentacja i omówienie:
   1. Techniki ułatwiające kierowanie emocjami.
   2. Metody radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami – samokontrola.
   3. Ćwiczenia i przykłady– postawa pro aktywna postawa reaktywna.
   4. Scenki oparte na przypadkach z pracy uczestników – radzenie sobie z tzw. sytuacji kryzysowymi.
 4. Konflikt w zespole:
  • Koło konfliktu Moora:
   1. Fazy konfliktu
   2. Potrzeby interesariuszy konfliktu.
   3. Style reagowania w sytuacjach konfliktowych.
   4. Struktura i metody rozwiązywania konfliktu.
  • 15 krzeseł - zadanie zespołowe oparte na pozornym konflikcie struktury i interesów:
   1. Etapy wchodzenia w zadanie.
   2. Propozycje rozwiązań.
   3. Moment przełomowy.
   4. Interesariusze.
  • Koło konfliktu i źródła konfliktów w organizacji:
   1. Jak powstają konflikty relacji?
   2. Efekt „uczuć ojcowskich” jako jego przeciwieństwo.
   3. Szef – mój przyjaciel – prawdy i fikcje.
   4. Kiedy szef może być przyjacielem?
   5. Kompetencje pracownika a relacja z szefem.
  • „A to ci historia” - omówienie i warsztat:
   1. Konflikt danych, konflikt strukturalny i strefy odpowiedzialności, konflikty wartości vs szacunek, konflikty interesów vs środki zaradcze.
   2. Działania podejmowane w sytuacji konfliktu.
   3. Konflikt jako problem do rozwiązania – zasady.
 5. Zarządzanie różnorodnością:
  • "Indiańska wioska” – ćwiczenie, zarządzanie różnorodnością w praktyce:
   1. Autopercepcja - postrzeganie samego siebie.
   2. Tożsamość grupowa.
   3. Postrzeganie innych grup.
   4. „filtry” spostrzegania - wpływ uprzedzeń i stereotypów.
   5. Płeć w biznesie.
  • Okna Johari i co tego wynika dla mojego funkcjonowania w zespole:
   1. Atrybuty poszczególnych okien i ich rola okien w budowaniu tożsamości zespołowej czyli skąd się bierze podział na „my’ i „oni”.
   2. Inne czynniki wpływające na podziały, jak je oswoić?
 6. Narzędzia w praktyce:
  • Moduł oparty jest na narzędziach przygotowanych i umieszczonych w materiałach dla uczestników:
   1. Techniki zapobiegania konfliktom.
   2. Techniki pracy w konflikcie struktury i interesów.
   3. Techniki coachingowe w skrzynce menadżera.
   4. Techniki facylitacji pracy zespołowej.
   5. Techniki mediacji.
   6. Techniki rozwiązywania konfliktów z wykorzystaniem arbitra.
 7. Zakończenie:
  • list do siebie,
  • puzzle,
  • runda kończąca,
  • ewaluacja (proponowana technika: gadająca ściana).
RozwińZwiń szczegółowy opis szkolenia Drukuj pełny opis szkolenia w PDF Prześlij zapytanie o to szkolenie

Szkolenie skuteczność osobista

Subskrybuj SkillsUp!

Natychmiastowo odbierz dostęp do specjalnych zniżek oraz informacji o nowych szkoleniach.

Spokojnie, nie lubimy spamu tak samo jak Ty.

Zapisanie się do listy newslettera jest równoznaczne z zaakceptowaniem naszej polityki prywatności i klauzuli informacyjnej.

ZAUFALI NAM

Luxona Poland HP Provident Nes Pharma ING