Obsługa pacjenta - Komunikacja managerska

Prześlij zapytanie o to szkolenie

Obsługa pacjenta - Komunikacja managerska

Temat Komunikacja managerska
Na jakie pytania odpowiada szkolenie
 1. Jaka jest rola menadżera w efektywnym zarządzaniu?
 2. Jakie narzędzia komunikacji i wsparcia stosować na poszczególnych etapach rozwoju pracownika wg Blancharda?
 3. Jak asertywnie komunikować się z podwładnymi?
 4. Jak rozpoznawać i dobrze wykorzystywać motywatory ludzkich działań?
 5. Jakimi narzędziami komunikacyjnymi wspierać zarządzanie kryzysowe w organizacji?
Korzyści płynące ze szkolenia
 • Przyjrzy się podejmowanym przez siebie działaniom w zakresie kierowania i dokona samooceny ich efektywności.
 • Pozna zasady i przygotuje się do prowadzenia rozmów z zespołem.
 • Przygotuje się do prowadzenia rozmów o celach, finansach.
 • Pozna zasady i przećwiczy prowadzenie rozmów korygujących i rozwojowych.
 • Przygotuje się i przeprowadzi rozmowę oceniającą wg wypracowanych zasad.
 • Pozna sposoby przekazywania informacji o konsekwencjach.
 • Pozna zasady zarządzania sytuacyjnego od instruktażu do zarządzania przez cele.
 • Rozwinie kompetencje coachnigowe zwiększające efektywność pracownika pozna zasady prowadzenie efektywnych zebrań.
 • Przećwiczy wyznaczanie i komunikowanie celów zespołowych.
Kto skorzysta na tym szkoleniu Szkolenie skierowane jest do menedżerów, kierowników i liderów zespołów, mentorów, kandydatów na menedżerów, trenerów i mentorów.

METODY PRACY

Szkolenie ma charakter narzędziowy. Oparte jest na symulacji wzbogaconej mini prezentacjami i wykładami interaktywnymi. Bezpośrednio po szkoleniu uczestnicy będą mogli zastosować poznane metody i rozwiązania w praktyce.

Program szkolenia
 1. Rola menadżera w efektywnym zarządzaniu:
  • Perspektywa menadżera a perspektywa podwładnego.
  • Portret efektywnego menadżera wspierającego rozwój pracownika i motywującego do wydajnej pracy oraz podnoszenia wyników.
  • Dwuczynnikowa teoria Herzberga – prezentacja wyników badań.
  • Wprowadzenie rozróżnień pomiędzy:
   1. czynnikami higieny, które obniżają wyniki sprzedaży lub zatrzymują je na stałym poziomie,
   2. czynnikami motywacji, które zwiększają efektywność.
 2. Zarządzanie sytuacyjne wg Blancharda - style zarządzania a etapy rozwoju kompetencji pracownika:
  • analiza rozwoju kompetencji i zaangażowania pracownika na przykładach – ćwiczenie,
  • adekwatny i nieadekwatny dobór zadań do poziomu rozwoju pracownika – scenka sytuacyjna,
  • diagnoza potrzeb pracowniczych na poszczególnych etapach rozwoju – dobór właściwego stylu zarządzania i działań menadżera,
  • autodiagnoza w oparciu o test Blancharda – omówienie w oparciu o wskaźnik elastyczności i wskaźnik adekwatności wyboru stylu zarządzania sprzedażą,
  • lider kierujący, nauczający, negocjujący i delegujący – ćwiczenie „puzzle” kształtujące elastyczność w stosowaniu stylu zarządzania optymalnego dla danego etapu rozwoju kompetencji.
 3. Express komunikacyjny:
  • Powody dla których pracownicy nie robią tego, co mają zrobić - wyniki badania,
  • 8 przyczyn nieporozumień, czyli schemat procesu komunikacji,
  • Praktyczne ćwiczenie komunikacji pozawerbalnej:
   1. kontakt wzrokowy,
   2. postawa ciała,
   3. gestykulacja,
   4. wyraz twarzy,
   5. dźwięki,
   6. ton, natężenie głosu,
   7. atrybuty władzy,
   8. zarządzanie przestrzenią w komunikacji z pracownikiem.
  • Komunikaty asertywne:
   1. wyrażanie potrzeb,
   2. komunikat Ja,
   3. prośba,
   4. polecenie,
   5. odmowa.
  • Reagowanie na nieuprawnioną krytykę:
   1. uogólnienie,
   2. ocena osoby, nie zachowania lub zdarzenia,
   3. raniąca forma,
   4. aluzja.
 4. Komunikacja w zarządzaniu pracownikami:
  • Planowanie pracy
   1. planowanie w dół, a realne oczekiwania – case study,
   2. podział zadań i sposoby ich realizacji a kompetencje i możliwości pracownika.
  • Cykl komunikacji w zarządzaniu
   1. zlecenie zadania – odbiór czyli jak wyznaczać i komunikować ramy zadania,
   2. delegowanie – monitorowanie – ocena/informacja zwrotna - symulacja.
  • Zlecanie zadań i delegowanie
   1. określenie standardu zlecania i delegowania zadań (precyzowanie celów i oczekiwanych wyników sprzedażowych, ustalanie sposobu wykonania, określenie zasobów, ustalenie sposobu rozliczania zadań i określenie konsekwencji),
   2. błędy w zakresie zlecania/delegowania zadań, a spadek wyników sprzedażowych,
   3. delegowanie w praktyce i na przykładach – ćwiczenie indywidualne.
  • Monitorowanie działań pracownika
   1. rola monitoringu w zarządzaniu, zasady monitorowania pracy,
   2. monitoring a kontrola,
   3. brak kompetencji, zasobów czy motywacji? – baza działań menadżera w zakresie skutecznego monitorowania.
  • Ocena wykonania zadania i udzielanie informacji zwrotnej
   1. pojęcie, cele i zasady feedbacku,
   2. narzędzia skutecznego feedback’u,
   3. trudne sytuacje w udzielaniu informacji zwrotnych i sposoby radzenia sobie z nimi,
   4. jak z błędów pracownika uczynić narzędzie budowania własnego autorytetu przy jednoczesnym utrzymaniu na wysokim poziomie gotowości do pracy? - przykłady,
   5. konstruktywna pochwała i krytyka – najważniejsze zasady i najczęściej popełniane błędy,
   6. cykle rozmów dyscyplinujących: korygująca, ostrzegawcza, dotycząca sankcji, funkcja motywująca i rozwojowa oceny, schematy udzielania informacji zwrotnej,
   7. znaczenie bodźców i ich bilans,
   8. wpływ efektywnej oceny na kolejne motywacje do osiągania wyników sprzedażowych - model ZET – wdrożenie modelu i ćwiczenia indywidualne.
 5. Fakty i mity o motywatorach działania ludzi:
  • Motywatory finansowe i pozafinansowe - analiza badań.
  • 3 siły napędowe zaangażowania pracowników - praca z mapą zaangażowania pracowników poszczególnych menadżerów obecnych na szkoleniu.
   1. relacje z przełożonym,
   2. kilka podpowiedzi jak zrobić dumę z pracy w firmie,
   3. zaufanie do zarządu czyli po nam w firmie wizja misja i wartości.
  • Jak motywują najlepsi? - dobre praktyki
 6. Komunikacja z pracownikiem w trudnych warunkach:
  • Ćwiczenie scenkami z omówieniem sytuacji:
   1. kiedy pracownik wykazuje agresję lub niezadowolenie,
   2. kiedy pracownik boi się lub jest niezdecydowany,
   3. kiedy pracownik "wie wszystko i to zdecydowanie lepiej" niż przełożony.
  • Zastrzeżenia, obiekcje, wątpliwości, uwagi… czyli kiedy pracownik mówi NIE!
   1. menadżer w kole nastawienia, czyli co robić kiedy irytuje mnie to. co mówi pracownik,
   2. 3 szybkie techniki pracy z obiekcjami ze strony pracownika: potwierdzenie zastrzeżenia, wzmocnienie, kontynuacja + wyjaśnienie - case strudies,
   3. typowe błędy powodujące bariery w komunikacji: wykład ilustrowany przykładami.
 7. Zakończenie:
  • quizz pytań,
  • puzzle,
  • runda kończąca,
  • ewaluacja (proponowane techniki: balon, termometr).
RozwińZwiń szczegółowy opis szkolenia Drukuj pełny opis szkolenia w PDF Prześlij zapytanie o to szkolenie

Obsługa pacjenta - Komunikacja managerska

Subskrybuj SkillsUp!

Natychmiastowo odbierz dostęp do specjalnych zniżek oraz informacji o nowych szkoleniach.

Spokojnie, nie lubimy spamu tak samo jak Ty.

Zapisanie się do listy newslettera jest równoznaczne z zaakceptowaniem naszej polityki prywatności i klauzuli informacyjnej.

ZAUFALI NAM

Luxona Poland HP Provident Nes Pharma ING