Szkolenia z technik legislacji dla administracji publicznej

Prześlij zapytanie o to szkolenie

Podstawy legislacji w praktyce

Temat szkolenia Podstawy legislacji w praktyce
Na jakie pytania odpowiada szkolenie
 1. Jak prawidłowo redagować projekty uchwał?
 2. Jak prawidłowo redagować regulaminy?
 3. Jakie są zasady ogłaszania aktów prawa powszechnie obowiązującego i wewnętrznych aktów prawa?
Korzyści płynące ze szkolenia
 • Wiedzę w zakresie procesu legislacyjnego i technik legislacyjnych.
 • Praktyczne umiejętności budowy, systematyzacji aktów normatywnych.
 • Wiedzę w zakresie hierarchii norm prawnych.
Kto skorzysta na tym szkoleniu Pracownicy wszystkich szczebli samorządu terytorialnego.

METODY PRACY

Interaktywny wykład części teoretycznej. Część praktyczna w formie warsztatów. W oparciu o nasze dotychczasowe doświadczenia skonstruowaliśmy zajęcia, których przedmiotem są realne trudności w redagowaniu wewnętrznych zarządzeń i regulaminów, odczytywaniu hierarchii norm w systemie aktów prawnych, prawidłowym ogłaszaniu aktów prawnych. Dostosowujemy je do potrzeb i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Nauka przez doświadczenie – ćwiczenie różnych sytuacji, konsultacje indywidualne jest obecnie najefektywniejszą formą szkolenia.

Program szkolenia

 

 1. Legislacja administracyjna – wprowadzenie:
 • źródła prawa,
 • akty normatywne o charakterze powszechnie obowiązującym,
 • akty prawne o charakterze wewnętrznym.

 

 1. Zasady tworzenia prawa w Polsce.
   
 2. Zasady techniki prawodawczej – wprowadzenie:
 • projekt ustawy,
 • rodzaje przepisów prawnych oraz ich chronologiczne umieszczanie w ustawie.

 

 1. Ogłaszanie aktów prawnych:
 • zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych,
 • dzienniki urzędowe,
 • teksty jednolite.

 

 1. Konsultacje społeczne i działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa.
   
 2. Proces legislacyjny projektu ustawy.
 • podmioty mające inicjatywę ustawodawczą,
 • rządowy proces legislacyjny,
 • proces legislacyjny na etapie sejmowym,
 • proces legislacyjny w Senacie RP,
 • kompetencje Prezydenta RP w procesie legislacyjnym nad ustawą,
 • procedura ustawodawcza – tryb zwykły,
 • procedura ustawodawcza – tryby szczególne,
 • tryb uchwalania kodeksów,
 • tryb uchwalania ustawy budżetowej,
 • tryb uchwalania ustaw wykonujących prawo Unii Europejskiej.

 

 1. Techniki legislacyjne:
 • budowa i forma aktu normatywnego,
 • tytuł i odesłania,
 • oznaczenia dla przepisów aktu normatywnego,
 • systematyzacja i treść przepisów merytorycznych,
 • systematyzacja i treść przepisów zmieniających,
 • systematyzacja i treść przepisów przejściowych,
 • systematyzacja i treść przepisów końcowych,
 • przepisy upoważniające do wydania aktu wykonawczego i aktu o charakterze wewnętrznym.
RozwińZwiń szczegółowy opis szkolenia Drukuj pełny opis szkolenia w PDF Prześlij zapytanie o to szkolenie

Podstawy legislacji w praktyce

Subskrybuj SkillsUp!

Natychmiastowo odbierz dostęp do specjalnych zniżek oraz informacji o nowych szkoleniach.

Spokojnie, nie lubimy spamu tak samo jak Ty.

Zapisanie się do listy newslettera jest równoznaczne z zaakceptowaniem naszej polityki prywatności i klauzuli informacyjnej.

ZAUFALI NAM

Luxona Poland HP Provident Nes Pharma ING