Proces budowlany

Prześlij zapytanie o to szkolenie

Proces budowlany dla urzędników według obowiązujących przepisów

Temat Proces budowlany dla urzędników według obowiązujących przepisów
Na jakie pytania odpowiada szkolenie
 1. Skąd czerpać informacje o nieruchomościach?
 2. Czym jest planowanie przestrzenne w procesie budowlanym i jakie dokumenty są z nim związane?
 3. Jakie obiekty budowlane wyróżnia ustawa, czym są budynki, budowle, dziura w ziemi, czym są roboty budowlane?
 4. Które dokumenty są niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych?
 5. Jak przebiega wznoszenie obiektów na podstawie uproszczonych procedur?
 6. Czym jest samowola budowlana?
Korzyści płynące ze szkolenia
 • Szczegółową i praktyczną wiedzę w zakresie prowadzenia procesu budowlanego – dokumentowania, terminów, stron i uczestników postępowania.
 • Umiejętności i wiedzę w zakresie prawidłowego odbioru inwestycji budowlanej.
Kto skorzysta na tym szkoleniu Szkolenie zostało przygotowane z myślą o pracownikach urzędów miast i gmin, starostw powiatowych.

METODY PRACY

Interaktywny wykład części teoretycznej. Część praktyczna w formie warsztatów. W oparciu o nasze dotychczasowe doświadczenia skonstruowaliśmy zajęcia, których przedmiotem są realne trudności, uwzględniające specyfikę działów administracji publicznej, związane z realizacją procesu budowlanego. Dostosowujemy je do potrzeb i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Nauka przez doświadczenie – ćwiczenie różnych sytuacji, konsultacje indywidualne jest obecnie najefektywniejszą formą szkolenia.

Program szkolenia

 

 1. Wprowadzenie - źródła informacji o nieruchomości:
 • księga wieczysta, zbiory dokumentów,
 • ewidencja gruntów i budynków,
 • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
 • dokumenty cywilnoprawne,
 • nowelizacje prawa budowlanego.

 

 1. Pojęcia ustawowe i ich definicje w prawie budowlanym:
 • roboty budowlane: budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont,
 • obiekty budowlane: budynki, obiekty małej architektury, budowle,
 • obszar oddziaływania obiektu budowlanego,
 • rozpoczęcie robót budowlanych,
 • zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

 

 1. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – przeznaczenie, procedura uzyskania, cechy szczególne:
 • procedura ustalania warunków zabudowy: zawartość wniosku, przebieg postępowania, ustalenia decyzji,
 • procedura ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego: zawartość wniosku, przebieg postępowania, ustalenia decyzji; pojęcie „instytucji celu publicznego” w orzecznictwie NSA.

 

 1. Inwestycje niekonwencjonalne – przypadki odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych.
   
 2. Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych:
 • pozwolenie na budowę,
 • zgłoszenie robót budowlanych,
 • dziennik budowy,
 • zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych.

 

 1. Konserwator zabytków, a inwestycja budowlana:
 • rodzaje ochrony zabytków w odniesieniu do terenu / obiektów,
 • uprawnienia i obowiązki inwestora w kontekście ochrony zabytków,
 • rola konserwatora zabytków w procesie inwestycyjnym.

 

 1. Przebieg i czynności w procesie budowlanym:
 • wszczęcie inwestycji,
 • prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy,
 • istotne i nieistotne zmiany w projekcie budowlanym,
 • nakaz wstrzymania robót,
 • katastrofa budowlana,
 • zakończenie budowy,
 • odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego.

 

 1. Oddanie obiektu do użytkowania:
 • zgłoszenie obiektu do użytkowania,
 • pozwolenie na użytkowanie,
 • zakres obowiązkowej kontroli,
 • użytkowanie obiektu budowlanego przed zakończeniem wszystkich robót.

 

 1. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego:
 • zgłoszenie,
 • sprzeciw,
 • opłata legalizacyjna.

 

 1. Samowola budowlana, przypadki i konsekwencje prawne:
 • budowa obiektu bez (z przekroczeniem) pozwolenia na budowę,
 • budowa obiektu bez zgłoszenia lub pomimo sprzeciwu,
 • wykonywanie robót budowlanych niezgodnie z przepisami,
 • wykonywanie robót budowlanych pomimo nakazu ich wstrzymania.

 

 1. Wpływ przepisów prawa wodnego na przebieg procesu budowlanego:
 • urządzenia wodne – definicja ustawowa,
 • pozwolenie wodnoprawne,
 • samowola budowlana w prawie wodnym,
 • obowiązki właściciela urządzenia wodnego,
 • koszty utrzymania urządzenia wodnego,
 • ograniczenia korzystania z gruntów w związku z istnieniem urządzenia wodnego.

 

 1. Dokumentowanie postępu rzeczowego procesu inwestycyjnego:
 • harmonogram robót,
 • raporty wykonawcy,
 • protokoły odbioru częściowego i końcowego,
 • rady budowy.

 

 1. Zabezpieczenie należytego wykonania:
 • kaucja zabezpieczająca,
 • gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa, weksel, zastaw.

 

 1. Dokumentacja powykonawcza:
 • obmiar powykonawczy,
 • projekt powykonawczy,
 • dokumenty gwarancyjne i eksploatacyjne.

 

 1. Reguły FIDIC.
   
 2. Opłata adiacencka i renta planistyczna.

 

RozwińZwiń szczegółowy opis szkolenia Drukuj pełny opis szkolenia w PDF Prześlij zapytanie o to szkolenie

Proces budowlany dla urzędników według obowiązujących przepisów

Subskrybuj SkillsUp!

Natychmiastowo odbierz dostęp do specjalnych zniżek oraz informacji o nowych szkoleniach.

Spokojnie, nie lubimy spamu tak samo jak Ty.

Zapisanie się do listy newslettera jest równoznaczne z zaakceptowaniem naszej polityki prywatności i klauzuli informacyjnej.

ZAUFALI NAM

Luxona Poland HP Provident Nes Pharma ING