Zamówienia publiczne na prace projektowe i roboty budowlane

Prześlij zapytanie o to szkolenie

Zamówienia publiczne na prace projektowe i roboty budowlane

Temat Zamówienia publiczne na prace projektowe i roboty budowlane
Na jakie pytania odpowiada szkolenie
 1. Kto według przepisów procesu budowlanego i prawa zamówień publicznych jest projektantem i wykonawcą, na co należy zwracać uwagę przy ich wyborze w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych?
 2. Jakie są przesłanki wykluczenia wykonawców?
 3. Jaki wpływ na proces budowlany mają przepisy dotyczące minimalnej płacy na wybór wykonawców, wymagania SIWZ, rażąco niska cena?
 4. W jaki sposób sporządzić opis przedmiotu zamówienia i prowadzić dokumentację projektową?
 5. Jakie są nowe przesłanki zmian umowy, czego dotyczą zmiany w ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych, zmiany VAT?
 6. Czym różnią się definicje robót budowlanych i obiektu budowlanego w prawie zamówień publicznych w stosunku do prawa budowlanego?
Korzyści płynące ze szkolenia
 • Umiejętność praktycznego stosowania przepisów i oceny ryzyka związanego z przygotowaniem i prowadzeniem procesu budowlanego w oparciu o Prawo budowlane i Prawo zamówień publicznych.
 • Umiejętność określenia zakresu umowy, dopuszczalnych zmian i aneksów.
 • Wiedzę – jak poprawnie obliczyć wartość zamówienia, koszty robót budowlanych i prac projektowych.
 • Praktyczne umiejętności określania warunków udzielania i rozliczania zamówień dodatkowych i uzupełniających.
Kto skorzysta na tym szkoleniu Pracownicy działów przygotowania i realizacji inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego, organach administracji rządowej, pracownicy spółek sektorowych, beneficjenci środków unijnych, inspektorzy nadzoru, specjaliści ds. zamówień, pracownicy służb kontrolnych, osoby odpowiedzialne za konserwację, remonty, budowę, prace projektowe.

METODY PRACY

Interaktywny wykład części teoretycznej. Część praktyczna w formie warsztatów. W oparciu o nasze dotychczasowe doświadczenia skonstruowaliśmy zajęcia, których przedmiotem są realne trudności, uwzględniające specyfikę działów administracji publicznej, związane z realizacją inwestycji. Dostosowujemy je do potrzeb i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Nauka przez doświadczenie – ćwiczenie różnych sytuacji, konsultacje indywidualne jest obecnie najefektywniejszą formą szkolenia.

Program szkolenia

 

 1. Definicje pojęć ustawowych - w prawie budowlanym i prawie zamówień publicznych – przykłady.
   
 2. Przesłanki wykluczenia wykonawców i kryteria kwalifikacji w nowych dyrektywach.
   
 3. Warunki udziału i opis sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu na prace projektowe i roboty budowlane z uwzględnieniem planowanych zmian w PZP.
   
 4. Wpływ przepisów dotyczących minimalnej płacy na wybór wykonawców, wymagania SIWZ, rażąco niska cena:
 • badanie rażąco niskiej ceny, treść wezwania, analiza treści odpowiedzi wykonawcy.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 • dokumentacja projektowa,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
 • program funkcjonalno-użytkowy,
 • zmiany w opisie przedmiotu zamówienia na usługi i roboty budowlane wynikające z dyrektyw.

 

 1. Wymagania w stosunku do wykonawcy biura projektów.
   
 2. Przekazywanie zasobu wiedzy i doświadczenia w odniesieniu do sytuacji finansowej w zamówieniach na nadzór, prace projektowe i roboty budowlane.
   
 3. Agregowanie zamówień na projektowanie, nadzór inwestorski i roboty budowlane.
   
 4. Zasady podziału zamówień w nowych dyrektywach.
   
 5. Przygotowanie postępowania na usługi i roboty budowlane – konkretyzacja celów i potrzeb.
   
 6. Obliczanie wartości zamówienia kosztorys inwestorski, planowane koszty robót budowlanych i prac projektowych:
 • zmiany w obliczaniu wartości zamówienia w zamówieniu na usługi i roboty budowlane wynikające z dyrektyw,
 • pozacenowe kryteria oceny ofert w zamówieniu na nadzór inwestorski, prace projektowe i roboty budowlane.

 

 1. Rodzaje wynagrodzeń stosowanych w umowach na roboty budowlane w sprawie zamówienia publicznego.
   
 2. Warunki umów na roboty budowlane:
 • zakres umowy,
 • nieistotne i istotne zmiany umowy, aneksy
 • przesłanki zmian umowy, koszty minimalnej płacy, zmiany w ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych, zmiany VAT, kwalifikowalność wydatków, wynagrodzenie kosztorysowe i ryczałtowe, modyfikacje umowy w nowych dyrektywach,
 • przykłady ustaleń umowy na roboty budowlane na podstawie wzorca umowy,
 • rozliczanie robót zamiennych,
 • podwykonawstwo z uwzględnieniem nowelizacji,
 • waloryzacja.

 

 1. Warunki udzielania zamówień dodatkowych i uzupełniających:
 • rozliczanie zamówień dodatkowych i uzupełniających.

 

RozwińZwiń szczegółowy opis szkolenia Drukuj pełny opis szkolenia w PDF Prześlij zapytanie o to szkolenie

Zamówienia publiczne na prace projektowe i roboty budowlane

Subskrybuj SkillsUp!

Natychmiastowo odbierz dostęp do specjalnych zniżek oraz informacji o nowych szkoleniach.

Spokojnie, nie lubimy spamu tak samo jak Ty.

Zapisanie się do listy newslettera jest równoznaczne z zaakceptowaniem naszej polityki prywatności i klauzuli informacyjnej.

ZAUFALI NAM

Luxona Poland HP Provident Nes Pharma ING