Prawny system kontroli administracji publicznej

Prześlij zapytanie o to szkolenie

Prawny system kontroli administracji publicznej

Temat Prawny system kontroli administracji publicznej
Na jakie pytania odpowiada szkolenie
 1. Kto i jakie instytucje według obowiązujących przepisów mogą sprawować kontrolę na szczeblu samorządowym i rządowym?
 2. Czym różni się kontrola od nadzoru? Jakie są kryteria kontroli? Jakich czynności i dokumentów można wymagać od podmiotów kontrolowanych?
 3. Kiedy mamy do czynienia z przekroczeniem uprawnień przez organy kontroli?
 4. Jak rolę w kontroli administracji publicznej pełnią sądy powszechne
 5. Jakie konsekwencje wiążą się z negatywnym wynikiem kontroli?
Korzyści płynące ze szkolenia
 • Obszerna wiedza w zakresie systemu i standardów kontroli administracji publicznej.
 • Umiejętność oceny przepisów, umiejętność oszacowania prawidłowości funkcjonowania organizacyjnego i prawnego urzędu w celu eliminacji złych praktyk, nadużyć i błędów.
 • Wiedza odnosząca się do korekty dotychczasowej praktyki zawodowej, w celu podwyższenia standardów pracy i uzyskania pozytywnego wyniku kontroli.
Kto skorzysta na tym szkoleniu Pracownicy szeroko pojętej administracji publicznej – jednostek samorządu terytorialnego, jednostek administracji rządowej, innych jednostek organizacyjnych i osób prawnych, pracownicy organów kontroli, kierownicy i pracownicy podmiotów kontrolowanych.

METODY PRACY

Interaktywny wInteraktywny wykład części teoretycznej. Część praktyczna w formie warsztatów.
W oparciu o nasze dotychczasowe doświadczenia skonstruowaliśmy zajęcia, których przedmiotem są realne trudności pracowników administracji publicznej, związane z przeprowadzeniem kontroli z perspektywy organu kontrolującego i kontrolowanego. Dostosowujemy je do potrzeb i możliwości osób biorących udział w szkoleniu. Nauka przez doświadczenie – ćwiczenie różnych sytuacji, konsultacje indywidualne jest obecnie najefektywniejszą formą szkolenia.

Program szkolenia 

 

 1. Definicja i cele kontroli.
   
 2. Kryteria kontroli:
 • legalności,
 • celowości,
 • rzetelności,
 • gospodarności
 • uwzględniania interesu społecznego,
 • uwzględniania interesu indywidualnego,
 • zgodności z polityką rządu,
 • inne szczegółowe kryteria.

 

 1. Podmioty kontroli.
   
 2. Nadzór:
 • rodzaje nadzoru.

 

 1. Podział kontroli: 
 • zewnętrzna,
 • wewnętrzna,
 • z urzędu,
 • na wniosek,
 • ze względu na przedmiot kontroli - kryterium charakteru czynności kontrolowanych, zakres kontroli,
 • ze względu na sposób przeprowadzania: inspekcja, lustracja, rewizja, wizytacja,
 • sądownicza,
 • kontrola państwowa i niepaństwowa,
 • zarządcza i audyt wewnętrzny, niezawodowa – tzw. społeczna.

 

 1. Kontrola parlamentarna.
   
 2. Najwyższa Izba Kontroli. 
   
 3. Rzecznik Praw Obywatelskich.
   
 4. Kontrola resortowa i międzyresortowa. 
   
 5. Sądownictwo administracyjne:
 • wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny,
 • zakres właściwości sądów administracyjnych, 
 • zakres właściwości rzeczowej Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

 1. Rola sądów powszechnych w kontroli administracji:
 • sąd powszechny, a sąd administracyjny w kontroli aktów indywidualnych,
 • sąd powszechny w kontroli administracji publicznej w sprawach indywidualnych, 
 • Sąd Najwyższy w kontroli administracji publicznej w sprawach indywidualnych.​

 

RozwińZwiń szczegółowy opis szkolenia Drukuj pełny opis szkolenia w PDF Prześlij zapytanie o to szkolenie

Prawny system kontroli administracji publicznej

Subskrybuj SkillsUp!

Natychmiastowo odbierz dostęp do specjalnych zniżek oraz informacji o nowych szkoleniach.

Spokojnie, nie lubimy spamu tak samo jak Ty.

Zapisanie się do listy newslettera jest równoznaczne z zaakceptowaniem naszej polityki prywatności i klauzuli informacyjnej.

ZAUFALI NAM

Luxona Poland HP Provident Nes Pharma ING