Prześlij zapytanie o to szkolenie

Postępowanie egzekucyjne, ze szczególnym uwzględnieniem egzekucji należności pieniężnych

Temat

Postępowanie egzekucyjne, ze szczególnym uwzględnieniem egzekucji należności pieniężnych 

Na jakie pytania odpowiada szkolenie
 1. Czym różni się postępowanie egzekucyjnego od egzekucji administracyjnej? 
 2. Jakie są stadia postępowania egzekucyjnego?
 3. Czy zakończenie egzekucji i zakończenie postępowania egzekucyjnego mogą być jednoczesne?
 4. Kiedy możliwa jest egzekucja z weksla? A kiedy z rachunku bankowego?
 5. Jak prawidłowo obliczyć koszty postępowania egzekucyjnego?
Korzyści płynące ze szkolenia
 • Usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu przebiegu postępowania egzekucyjnego w administracji.
 • ​Zapoznanie uczestników z aktualnym orzecznictwem sądów administracyjnych w zakresie procedury egzekucyjnej w administracji.
 • ​Obszerna wiedza dotyczącą sposobów prowadzenia egzekucji administracyjnej.
Kto skorzysta na tym szkoleniu

Pracownicy administracji samorządowej i rządowej, którzy w swojej praktyce zawodowej obowiązani są do stosowania w codziennej pracy przepisów Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

METODY PRACY

Interaktywny wykład części teoretycznej. Część praktyczna w formie warsztatów. W oparciu o nasze dotychczasowe doświadczenia skonstruowaliśmy zajęcia, których przedmiotem są realne trudności pracowników administracji publicznej, związane ze sporządzaniem decyzji administracyjnych, sporządzaniem upomnień, wniosków egzekucyjnych itd. Dostosowujemy je do potrzeb i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Nauka przez doświadczenie – ćwiczenie różnych sytuacji, konsultacje indywidualne jest obecnie najefektywniejszą formą szkolenia.

Program szkolenia

 

 1. Podmiotowy i przedmiotowy zakres postępowania egzekucyjnego w administracji. 
   
 2. Podmioty postępowania egzekucyjnego - wierzyciel, organ egzekucyjny, zobowiązany, itd.
 • właściwość miejscowa rzeczowa i funkcjonalna.

 

 1. Zbieg egzekucji sądowej i egzekucji administracyjnej.
   
 2. Wszczęcie postępowania:
 • wymogi formalne, 
 • organy właściwe, 
 • obowiązki wierzyciela,
 • przerwanie biegu przedawnienia w związku z wszczęciem postępowania egzekucyjnego;

 

 1. Tytuł wykonawczy:
 • tytuł jednolity i zagraniczny; 
 • tworzenie odpisów tytułów wykonawczych,

 

 1. Upomnienie: 
 • data doręczenie upomnienia.

 

 1. Umorzenie i zawieszenie postępowania egzekucyjnego.
   
 2. Wyłączenia spod egzekucji.
   
 3. Postępowanie uproszczone.
   
 4. Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym:
 • zarzuty,
 • zażalenie,
 • skarga na czynności egzekucyjne,
 • wniosek o wyłączenie spod egzekucji,
 •  żądanie zmiany lub uchylenie postanowienia w trybie przepisów KPA.

 

 1. Koszty prowadzonego postępowania egzekucyjnego:
 • opłaty,
 • wydatki egzekucyjne, 
 • zmniejszenie kosztów egzekucyjnych przez wierzyciela.

 

 1. Egzekucja należności pieniężnych – szczegółowa analiza:
 • egzekucja z pieniędzy,
 • egzekucja z wynagrodzenia za pracę,
 • egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego,
 • egzekucja z rachunków bankowych,
 • egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych i innych praw majątkowych,
 • egzekucja z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego,
 • egzekucja z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych
 • egzekucja z weksla,
 • egzekucja z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej,
 • egzekucja z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • egzekucja z ruchomości,
 • egzekucja z nieruchomości.

 

 1. Zakończenie egzekucji należności pieniężnych, a dalszy bieg postępowania egzekucyjnego.
   
 2. Egzekucja należności niepieniężnych:
 • grzywna w celu przymuszenia, 
 • wykonanie zastępcze,
 • odebranie rzeczy ruchomej,
 • odebranie nieruchomości, opróżnienie lokali i innych pomieszczeń,
 • przymus bezpośredni.

 

 1. Egzekucja niezgodna z prawem – konsekwencje, środki nadzoru w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
   
RozwińZwiń szczegółowy opis szkolenia Drukuj pełny opis szkolenia w PDF Prześlij zapytanie o to szkolenie

Postępowanie egzekucyjne, ze szczególnym uwzględnieniem egzekucji należności pieniężnych

Subskrybuj SkillsUp!

Natychmiastowo odbierz dostęp do specjalnych zniżek oraz informacji o nowych szkoleniach.

Spokojnie, nie lubimy spamu tak samo jak Ty.

Zapisanie się do listy newslettera jest równoznaczne z zaakceptowaniem naszej polityki prywatności i klauzuli informacyjnej.

ZAUFALI NAM

Luxona Poland HP Provident Nes Pharma ING