Archiwizacja dokumentacji z projektów unijnych

Prześlij zapytanie o to szkolenie

Archiwizacja dokumentacji z projektów unijnych

Temat

Archiwizacja dokumentacji z projektów unijnych

Na jakie pytania odpowiada szkolenie
 1. W jaki sposób sporządzać opisy teczek i podteczek?
 2. Jak sporządzać spisy zdawczo – odbiorcze  i  jak prawidłowo przekazywać dokumentację projektową do archiwum zakładowego?
 3. Co wchodzi w zakres obowiązków koordynatora czynności kancelaryjnych?
 4. Jak prawidłowo odczytywać Rzeczowy Wykaz Akt dotyczący projektów unijnych?
 5. Kiedy dokumentacja projektów unijnych jest wewnętrznie uporządkowana?
Korzyści płynące ze szkolenia
 • Obszerna wiedza w zakresie zasad stosowania przepisów prawa polskiego i unijnego, dotyczących zarządzania dokumentami z realizowanych projektów, współfinansowanych z zagranicznych środków.
 • Umiejętność praktycznego zastosowania reguł archiwizacji dokumentów z projektów unijnych.
Kto skorzysta na tym szkoleniu

Pracownicy różnych szczebli szeroko pojętej administracji publicznej, do których obowiązków zawodowych należy pozyskiwanie środków unijnych, merytoryczne załatwianie spraw w urzędzie, pracownicy archiwum oraz osoby odpowiedzialne za prawidłowy obieg dokumentacji i informacji w urzędzie

METODY PRACY

Interaktywny wykład części teoretycznej. Część praktyczna w formie warsztatów. W oparciu o nasze dotychczasowe doświadczenia skonstruowaliśmy zajęcia, których przedmiotem są realne trudności w zarządzaniu dokumentacją związaną z realizacją projektów ze środków unijnych. Dostosowujemy je do potrzeb i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Nauka przez doświadczenie – ćwiczenie różnych sytuacji, konsultacje indywidualne jest obecnie najefektywniejszą formą szkolenia.

Program szkolenia

1.Wprowadzenie – regulacje prawa krajowego dotyczące dokumentacji projektów unijnych – zasady archiwizacji i zarządzania dokumentacją w urzędzie:

 • ​zakres zastosowania przepisów prawa krajowego.

 

2.Przepisy unijne:

 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności,
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

 

3.Dokumentacja projektów unijnych:

 • rodzaje dokumentacji wchodzącej w zakres projektów,
 • kategorie archiwalne dokumentacji,
 • dokumenty papierowe i elektroniczne,
 • Rzeczowy Wykaz akt – symbole klasyfikacyjne dla dokumentacji unijnej.

 

4.Zarządzanie dokumentacją w ramach instrukcji kancelaryjnej:

 • definicje i terminy,
 • zarządzenia wewnętrzne w sprawie stosowania instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt,
 • sposoby dokumentowania spraw,
 • system tradycyjny i system EZD,
 • interoperacyjność znaku sprawy,
 • akta i metryka sprawy w systemie tradycyjnym i  EZD.

 

5.Szczegółowa analiza zarządzania dokumentacją projektów unijnych:

 • spis i znak sprawy,
 • kategorie archiwalne i symbole klasyfikacyjne dokumentacji unijnej, 
 • wewnętrzne uporządkowanie dokumentacji unijnej.

 

6.Opisy teczek i podteczek.

 

7.Opisy nośników informatycznych danych.

 

8.Podsumowanie i sprawdzenie całości dokumentacji z projektu.

 

9.Spisy zdawczo – odbiorcze – sposób przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego.

 

RozwińZwiń szczegółowy opis szkolenia Drukuj pełny opis szkolenia w PDF Prześlij zapytanie o to szkolenie

Archiwizacja dokumentacji z projektów unijnych

Subskrybuj SkillsUp!

Natychmiastowo odbierz dostęp do specjalnych zniżek oraz informacji o nowych szkoleniach.

Spokojnie, nie lubimy spamu tak samo jak Ty.

Zapisanie się do listy newslettera jest równoznaczne z zaakceptowaniem naszej polityki prywatności i klauzuli informacyjnej.

ZAUFALI NAM

Luxona Poland HP Provident Nes Pharma ING